Европейска програма за културни маршрути

Европейската програма „Université d’ETE“ представлява летен семинар, който се организира по културни трансфери от Съвета на Европа и е създаден участието на Европейския съюз.

Към програмата са включени проекти за културни маршрути на ЕС, спонсориран от Сицилия, както и самото събитие се предвижда да бъде проведено на територията на острова.

Всяка дестинация или туристически маршрут се очаква да премине през редица технически разглеждания и мониторинг с цел международно одобряване.

Лятното училище на Съвета на Европа е предназначена за мениджъри на школата за културни събития в Европа. Това не изключва и възможността да бъде споходена и от сесия за нови приложения. В предходни години тези събития се провеждаха в различни части на континента. В някои години главна роля имаше Страсбург. Всъщност избора на културния маршрут определя и коя дестинация, град на Европа ще бъде новата Европейска столица за една седмица.

Идеята на такова издание е свързана с фокусиране над различни аспекти в дадената дестинация. Така например лозарство, риболов, селски туризъм, еко маршрути и разходки и други са заложени и тясно свързани с избора на конкретна точка.

Всяко кътче на земята крие своите специфики, автентичност и особености, а това го прави не по-малко интересно за посетителите от различни точки на света. Това е и идеята, която лежи в основата на летните училища на Съвета на Европа, а именно опознаване на красотите на всяка държава. (още…)

Какво е европейска сигурност и социални права с ЕС

Защита права на гражданите и социалната сигурност в ЕС се свежда до движението и свободата. Тя се занимава със законодателството на множество страните членки, със системата за сигурност над социалните права на гражданите в и извън нея. Излизане от неудобни ситуации става единствено, чрез наднационален инструмент за координации, с който се елиминират противоречия, появили се по време на заложеното национални законодателства за трансгранични ситуации.

В координацията на социалната сигурност не стоят в основата правата на национални системи. Всяка страна членка има свободата да осигурява своето законодателство, според обезщетенията, които й се предоставят и в зависимост от изискванията на ЕС.

Европейският парламент определя правила за всички участнички, с които осигурява социална сигурност, на гражданите отиващи в друга европейска страна.

Към правилата определени от ЕС се отнасят:

– Всички лица, пребиваващи в ЕС, Лихтенщайн, Исландия, Швейцария и Норвегия. Правилата и сигурността важат за всички граждани живеещи и работещи в тези страни, както и за техните семейства.

– Бежанци и лица без гражданство, пребиваващи в споменатите страни, които се осигуряват в някоя от членките или държавите в Европа, както и техните семейства.

– Гражданите извън ЕС, чиито семействата пребивават легално в ЕС. (още…)